Vilka vi är

Team Jens Axelssons webbplatsadress är http://tennisjens.se och https://play.tennisjens.se.

Vilka personuppgifter samlas in och varför

 

Beställningar/köp

När du som besökare beställer/köper en tjänst via webbplatsen samlar vi in de uppgifter som du själv anger vid köpet.

Cookie-filer

Om du väljer att skapa ett konto i butiken skapas cookie-filer för att spara information om din inloggning och dina val för utformning av skärmlayouten. Cookie-filer för inloggning gäller i två dagar och cookie-filer för layoutval gäller i ett år. Om du kryssar i ”Kom ihåg mig” kommer din cookie att finnas kvar i två veckor. Om du loggar ut från ditt konto kommer cookie-filerna för inloggning att tas bort.

Vilka vi delar dina data med

Vi delar inte dina data med någon annan part. Vid betalning hanteras vissa uppgifter av Ecster (se www.ecster.se för mer information).

Hur länge vi behåller era uppgifter

För användare som vid köptillfället registrerar ett konto på webbplatsen sparas även de personuppgifter som anges i användarprofilen. Alla användare kan se, redigera eller radera sina egna personuppgifter när som helst (med undantaget att de inte kan ändra sitt användarnamn). Även webbplatsens administratörer kan se och redigera denna information.

Vilka rättigheter du har över dina data

Om du har ett konto eller har skrivit några kommentarer på denna webbplats kan du begära en exportfil med de personuppgifter vi har om dig, inklusive alla uppgifter du har gett oss. Du kan också begära att vi tar bort alla personuppgifter vi har om dig. Detta omfattar inte eventuella uppgifter som vi är tvungna att spara av administrativa, legala eller säkerhetsändamål.

Vart vi skickar dina uppgifter

Kommentarer från besökare kanske kontrolleras via en automatiserad tjänst för detektering av skräppost.

Din kontaktinformation

De uppgifter som du anger används i administrativt syfte – dels för att möjliggöra gruppindelningar dels för ekonomisk redovisning.

Ytterligare information

Från vilka utomstående parter vi tar emot data

Vi tar inte emot data från någon annan part.

Vilket automatiserat beslutsfattande och/eller profilskapande vi gör med våra användaruppgifter

Inget automatiserat beslutsfattande görs baserat på användaruppgifter.

Branschkrav om delgivning av information